ClaasColoplastContinentalElectroluxMärklinMANOTTOPriceWaterhouseCoopersSIXTStarbucksZDF

Ghandek bzonn wiehed li jitkellem l-ilsien nattiv biex jahdem bhala traduttur ghalik?

finetext toffrilek l-opportunità li timplimenta l-progett tieghek bl-ahjar tradutturi globali.

Traduzzjoni korretta jaf taghmel differenza kbira fis-success tan-negozju tieghek.

Jekk tehtieg traduzzjoni ta’ lingwa barranija, il-kwalità tat-traduzzjoni tahdem bhala biljett tan-negozju ghall-kumpanija tieghek.

Is-success komunikattiv tan-negozju tieghek fuq livell internazzjonali huwa ta’garanzija permezz tar-rendizzjoni taghna ghal traduzzjonijiet bla zbalji u sensittivi sabiex jilhqu l-udjenza tieghek.

Il-livell ta’l-ezattezza tal-lingwa tat-tradutturi taghna, li kollha kemm huma jitkellmu l-lingwa nattiva, jiksbu, jiggarantixxu xoghol fuq livell internazzjonaliu l-kumpanija tieghek tigi maghrufa wkoll b’mod specjali fl-ilsien nattiv tieghek.