ClaasColoplastContinentalElectroluxMärklinMANOTTOPriceWaterhouseCoopersSIXTStarbucksZDF

Gwarancja jakości

Gwarancja jakości jest bardzo istotną składową naszej biznesowej filozofii.

Stały rozwój w dziedzinie współpracy z Klientami i sposób wykonywania powierzonych zadań, nastawiony na długofalową kooperację, zajmują także wysoką pozycję na liście naszych priorytetów. W naszym interesie leży służenie naszym Klientom bardzo dobrym tłumaczeniem na obcojęzycznym dla nich terytorium.

W toku współpracy z naszymi Klientami oddajemy do ich dyspozycji wszelkie konieczne rozwiązania technologiczne, służące zaspokojeniu ich wymagań i potrzeb.

Z powyższego wynika, że idea zapewnienia najwyższej jakości przyświeca nam we wszystkich podejmowanych działaniach.

Informacja zwrotna od naszych Klientów pomaga nam w utrzymaniu wysokiej jakości obsługi Klienta, ale także elastyczności, jeśli wymaga tego sytuacja.

System zarządzania jakością naszej firmy podlega surowym kryteriom i spełnia najwyższe standardy.

Wewnętrzna firmowa księga jakości opisuje naszą politykę zarządzania jakością, jej cele i procedury, a także ogólne warunki wstępne, obowiązujące nas w przypadku każdego przyjętego zlecenia.

Owe bardzo szczegółowe wytyczne są, jako znak jakości, wysoko cenione przez naszych Klientów, przede wszystkim jednak niezbędne dla naszych pracowników, jako swoista nawigacja, konieczna do prawidłowego wykonywania pracy na niezmiennym, wysokim, poziomie.