ClaasColoplastContinentalElectroluxMärklinMANOTTOPriceWaterhouseCoopersSIXTStarbucksZDF

Realizacja zleceń

Profesjonalne tłumaczenia firmy finetext GmbH!

Nadrzędnym interesem firmy finetext GmbH - z korzyścią dla naszych Klientów - jest zaangażowanie doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych tłumaczy do tłumaczenia powierzonych dokumentów.

Za swój obowiązek i najwyższy priorytet uważamy podejmowanie współpracy wyłącznie z najlepszymi tłumaczami.

Kandydaci na współpracowników naszej firmy muszą spełniać następujące wymagania:

1. Posiadać przynajmniej 7-letnie doświadczenie tłumaczeniowe w danej dziedzinie.
2. Posiadać potwierdzone odpowiednim dyplomem, wymagane w danym kraju, kierunkowe wykształcenie językowe.
3. Być rodzimym użytkownikiem języka docelowego tłumaczenia.
4. Udokumentować swoją merytoryczną znajomość branży, której tłumaczenie dotyczy.
5. Przedłożyć przynajmniej 10 możliwych do zweryfikowania referencji, dotyczących wykonanych przez kandydata tłumaczeń.

 

Fintetext GmbH zatrudnia dyspozycyjnych i oddanych menedżerów projektu, których zadaniem, niezależnie od wielkości zlecenia, jest opieka nad realizacją projektu i odpowiadanie na wszelkie pytania Zleceniodawcy.

Menedżer projektu jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej jakości realizacji zlecenia, zawsze kierując się zasadą stuprocentowej satysfakcji Klienta.

Zakres zadań menedżera projektu obejmuje analizę wstępną powierzonego tekstu, samodzielne wyszukanie odpowiedniego tłumacza i dopilnowanie terminowości wykonania zlecenia.

Podczas realizacji zlecenia menedżer projektu jest opiekunem Klienta, osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z Klientem, do niego mogą być kierowane wszelkie pytania, uwagi i propozycje.

Sposób, w jaki obliczamy terminy wykonania powierzonego zlecenia lub jego poszczególnych etapów, chętnie wyjaśni Państwu menedżer projektu w osobistej rozmowie. Wskaże Państwu także ewentualne trudności natury językowej, które mogą się pojawić przy adaptacji tekstu na różne języki.

W każdej chwili macie Państwo prawo do anulowania powierzonego zlecenia, zanim proces tłumaczenia się rozpocznie, tak jak możecie być pewni tego, że wyznaczony termin oddania gotowego tłumaczenia zawsze zostanie dotrzymany.

Finetext GmbH stosuje w praktyce swój własny system zarządzania zleceniami, wykorzystujący wszystkie możliwe sposoby na optymalizację nie tylko naszej wydajności, ale także relacji z Klientem.

Jako jedną z ostatnich ciekawostek warto nadmienić, że fnetext GmbH, w porównaniu z konkurencyjnymi firmami tłumaczeniowymi, swoje wysokiej jakości usługi kalkuluje o ok. 20% taniej!

Sprawdźcie Państwo nasze ceny, zapytajcie o możliwość, koszty i terminy realizacji konkretnego zlecenia – to nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje!