ClaasColoplastContinentalElectroluxMärklinMANOTTOPriceWaterhouseCoopersSIXTStarbucksZDF

Мови ЄС

Сьогодні Європейський союз – Батьківщина більше, ніж 450 мільйонів людей з різними етнічними, культурними та мовними особливостями. Мовний зразок європейських країн є комплексним, вони сформувалися під впливом історії, географічних факторів та мобільності людей. На сьогоднішній день в Європейському союзі визнаними є 23 офіційні мови, приблизно 60 інших регіональних та нерегіональних мов використовуються на його географічному просторі.

Англійська мова – найбільш поширена мова Європейського союзу. Вона – рідна мова 16% мешканців Європи, наступні 31% посідають знання, достатні для спілкування.

* Недивлячись на англійську мову, черговість мов залежить більш-менш від числа населення.

* Німецька мова – рідна мова 24% жителів ЄС і вживається як іноземна мова 8% жителів ЄС.

* Французька мова – використовується 28% населення, для більшої половини з них вона є рідною мовою.

* Італійська мова займає 4 місце, з такимо ж числом носіїв мови, як і французька, але з меншою кількістю осіб, для яких вона не є рідною.

* 15% населення ЄС розмовляють іспанською мовою (11% - як рідною мовою, 4% - як іноземною мовою).

Половина Європи вже багатомовна

* 45% європейських жителів можуть брати участь у розмові на мові, яка не є їхньою рідною.

* Між країнами-членами ЄС існують великі різниці...

* ... в Люксембурзі майже всі володіють іноземною мовою так, що    можуть спілкуватися нею.

* ... це є дійсним також для 8 з 10 осіб в Голландії, Данії та Швеції.

* Люди в Великобританії, Ірландії та Португалії посідають найменші знання іноземних мов; менше, ніж третина населення посідає достатні знання мови.

* Разом з рідною мовою, 3 з 4 осіб в Голландії, Данії (77%) та Швеції (75%) розмовляють достатньо добре англійською мовою і можуть вести розмову на ній.

* Більшість жителів Люксембургу (86%) можуть розмовляти французькою мовою. В Бельгії – 38% населення. В обох країнах французька мова – одна з офіційних мов.

* В Люксембурзі 7% населення з іншою рідною мовою, розмовляють достатньо добре німецькою мовою.

* Німецькою мовою розмовляють також в Нідерландах (59%) та в Данії (49%).

* В порівнянні з 1990 роком, в більшості країнах-членах ЄС кількість людей, які посідають достатні для спілкування знання англійської мови, значно збільшилась.

* Найбільші зрушення відбулися в Нідерландах (+15%), Греції (+13%), Бельгії, Данії та Італії (+9%).

Значення іноземних мов в системах освіти

* Урок іноземної мови в початковій школі набуває постійно більшого значення; в 1991/92 роках більш ніж 20% школярів вивчали іноземну мову в початковій школі (в Данії, Нідерландах, Португалії, Бельгії/Фландрії).

* Найновіші розрахунки показують, що урок іноземної мови в початковій школі впроваджується скрізь у Європі: в Данії, Нідерландах, Бельгії/Фландрії, Греції, Іспанії, Австрії, Фінляндії та Швеції більш ніж 33% школярів початкової школи вчать іноземну мову.

* Урок іноземної мови в обов`язкових школах збільшився: в Данії, Греції, Іспанії, Італії, Нідерландах, Португалії та Великобританії урок іноземної мови є обов`язковим і триває довше, ніж 10 років тому.

* В Ірландії, Італії та Греції загалом викладається лише одна іноземна мова; в інших країнах вивчаються або можуть вивчатися дві або три іноземні мови.

* У віці між 12-18 роками для вивчення іноземних мов витрачається час між 6 годинами на тиждень в Португалії та 1-3 годинами на тиждень в Бельгії, Греції, Ірландії та Італії.

Мови, які викладаються найчастіше

* Англійська мова вивчається в школі як перша іноземна мова  в усіх країнах-членах ЄС (крім англійськомовних країн), французька – найчастіше як друга іноземна мова.

* Англійську мову вивчають 26% неанглійськомовних школярів початкової школи, французьку – 4%.

* Англійська мова – іноземна мова, яка найчастіше викладається в основній школі.

* Всього 89% всіх школярів  та школярок вчать англійську мову.

* В Данії, Німеччині, Іспанії, Франції, Австрії, Фінляндії, Швеції та в Нідерландах 90% всіх школярів основної школи вчать англійську мову.

* 32% школярів вчать французьку мову, 18% - німецьку та 8% - іспанську.